Technický dozor investora

Pustit se do výstavby nového rodinného domu není žádná legrace. Potřebujete zajistit mnoho souvisejících věcí. Pozemek, studii, projektovou dokumentaci, získat povolení ke stavbě od příslušného úřadu, zajistit stavební firmu atd.

Zorganizovat stavbu a dovést jí do finální verze kolaudace a následnému nastěhování není med. Vybudování novostavby obnáší starosti a ne vždy jde vše hladce a podle představ. Získáním povolení ke stavbě zadáte projekt stavební firmě. Spoléháte na její doporučení a vkládáte do ní důvěru, že zadanou práci odvede přesně dle instrukcí v projektové dokumentaci.

Mavazi - technický dozor investora

Aby jste měli jistotu, že je postupováno v souladu s projektovou dokumentací je pořeba mít na stavbě svého zástupce - technický dozor.

Co je technický dozor investora?

Jako vlastník (investor) si můžete sjednat svého dozorce. Odborně nazývaného technický dozorce investora. Tento kvalifikovaný člověk vám bude zajišťovat hladký chod stavby. Je nezávislý vůči stavební firmě, proto se řídí přesně dle stanovených kritérií, které jsou v souladu se zákonem.

Tato osoba není přesně definována zákonem, ale splňuje následující požadavky oboru stavitelství

  • tuto činnost může vykonávat i osoba se středoškolský vzděláním zakončeným maturitní zkouškou s minimálně 5 letou praxí v oboru provádění staveb
  • VŠ vzdělání technického nebo architektonického směru

Náplní této funkce je zastupování investora (stavebníka). Kontrola prováděných prací. Přijímá dodávky od dodavatele. Jedná s projektantem a orgány státní správy i jinými pracovníky stavby. Dohlíží na prováděnou práci a dohlíží na technologické a technické postupy.

Otázkou pro vás může být, proč platit další peníze navíc, když stavební firma vlastní stavbyvedoucího, který na chod stavby také dohlédne. Technický dozor investora ale provádí nezávislá osoba, která jedná na straně vlastníka. Chce mu zajistit bydlení podle jeho požadavků. Bohužel se stává, že stavební firma nesplní uvedený termín, může práci protahovat a také odvádět nekvalitně a právě tento člověk zodpovídá za chod celé stavby. Technický dozor Vám kromně kontroly prováděných prací, také dohlédne na to, abyste měli všechny doklady potřebné k řádné kolaudaci stavby.

Jsme připraveni Vám poskytnout služby v oblasti technického dozoru investora. V případě zájmu nás kontaktujte.