Projekty rodinných domů a bungalovů Vysočina

Plánujete stavět na Vysočině? Připravíme pro vás projekt rodinného domu či bungalovu na míru a ze velmi výhodných finančních podmínek!

Plánujete výstavbu rodinného domu, ale chybí vám projektová dokumentace? Nabízíme zpracování individuálního projektu bungalovu a rodinného domu.

Mavazi - projektová dokumentace

Pokud máte specifické požadavky, atypickou parcelu, rádi pro vás zpracujeme projekt rodinného domu na míru. Pro více informací nás kontaktujte nebo si rovnou domluvte bezplatnou nezávaznou konzultaci s naším projektantem.

Mít vlastní zázemí pro svou rodinu v podobě rodinného domu je snem každého z nás. Toto zázemí se však neuskuteční během jednoho dne. Výstavba rodinného domu nebo rekonstrukce staršího domu se může protáhnout a způsobit vám nemalé starosti. Abyste podobným problémům s výstavbou a projektováním rodinného domu předešli, neváhejte se obrátit na naše zkušené projektanty!

Ze začátku je to velké vyřizování s úřady a projektantem, bez kterého byste se nemohli pustit do návrhu rodinného domu. Kvalifikovaný projektant vám pomůže s vypracováním projektu rodinného domu či rekonstrukce. Na základě návrhu domu připravíme studii, která bude klíčová pro nezbytnou projektovou dokumentaci. U rekonstrukce se vychází ze stávajícího stavu a následné změny, které se poté zanáší do dokumentace.

Vypracovaná studie obsahuje základní technickou zprávu (například umístění domu atd.) a dále výkresová část. V níž jsou uvedeny situační výkresy, půdorysy, vizualizace, řezy, podhledy a jejich výměry atp.

Poté se přistupuje k vypracování projektové dokumentace, která je základem pro rozhodnutí o stavebním povolení, které vydává příslušný stavební úřad. Samotná projektová dokumentace musí splňovat zákonné požadavky a normy. Základem pro vypracování dokumentace je studie.

Pokud nemáte ještě schválený pozemek pro stavební účely, vypracovává se projektová dokumentace pro územní povolení. Stavební úřad může tuto dokumentaci sloučit s dokumentací pro stavební povolení a nemusíte dokumentaci pro územní povolení zpracovávat. Vše se odehrává v souladu se stavebním zákonem a podle něj jedná i stavební úřad. Podmínky pro splnění povolení vám nařídí tento úřední orgán.

Při zadání projektu novostavby či rekonstrukce rodinného domu se dále zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby proto, aby se skutečná stavba výrazně neodlišovala od schválené projektové stavby. Opět není povinné mít ji zpracovanou, jestli stavební úřad nenařídí jinak. Vlastník by měl z vlastní iniciativy mít tuto dokumentaci zhotovenou, pro případnou kontrolu.

Všechny tyto dokumentace jsou připravovány ve znění se stavebním zákonem vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace by se měla vždy odvíjet od následujících náležitostí:

 • A - Průvodní zpráva
 • B - Souhrnná technická zpráva
 • C - Situační výkresy
 • D 1.1 - Architektonicko stavební řešení
 • D 1.2 - Stavebně konstrukční řešení
 • D 1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
 • D 1.4 - Technika prostředí staveb
 • E - Dokladová část
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Hydrogeologický průzkum
  • Měření radonu
  • Geodetické zaměření pozemku

Náš specializovaný tým pracovníků je vám ochoten pomoci s čímkoliv z oblasti projektové dokumentace. Budeme rádi, když nás kontaktujete.