Dotace na zateplení domu

Dotace na zateplení jsou poskytovány majitelům rodinných domů na Vysočině. V rámci dotací na zateplení můžete získat i finanční podporu na výměnu dveří a oken.

Výše získané dotace Zelená úsporám se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Způsobilé výdaje jsou definovány v podmínkách dotačního programu. Dotace na zateplení domu jsou poskytovány majitelům rodinných domů. V rámci dotací na zateplení můžete získat i finanční podporu na výměnu dveří a oken. Výše získané dotace Zelená úsporám se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Způsobilé výdaje jsou definovány v podmínkách dotačního programu.

Nová zelená úsporám je oproti původnímu dotačnímu programu spravedlivější, protože pracuje nikoli s podlahovou plochou domu, ale plochou konstrukcí – například stěn, které byly zatepleny. Výše dotace závisí na konečném efektu provedených opatření – na snížení vypočtené měrné roční spotřeby tepla EA oproti stavu před realizací.


Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí v oblasti podpory A
Typ zateplované konstrukceA.0 a A.1A.2A.3
Obvodová stěna a podlaha nad exteriérem500 Kč/m2600 Kč/m2800 Kč/m2
Střecha500 Kč/m2600 Kč/m2800 Kč/m2
Podlaha na terénu700 Kč/m2900 Kč/m21200 Kč/m2
Strop a ostatní konstrukce330 Kč/m2400 Kč/m2550 Kč/m2
Výplně otvorů2100 Kč/m22750 Kč/m23800 Kč/m2

- maximální míra podpory je 50% z řádně doložených způsobilých výdajů.

- Podoblast A.4: podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru: 15% z alokované částky (max. 25 000 Kč).

Poradenství ohledně dotací na zateplení domu poskytujeme nejen na Vysočině!