Dotace na výstavbu rodinných domů

Jednorázovou fixní dotaci můžete získat pokud svůj dům na Vysočině postavíte v nízkoenergetickém standardu.

Požadavky jsou poměrně přísné, pro získání dotace na výstavbu je potřeba, aby rodinný dům splňoval hned několik podmínek. Mezi nejdůležitější patří nízká měrná roční spotřeba tepla na vytápění (menší než 20 resp. 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,22 W/m2.K. Dům musí také obsahovat větrací systém s rekuperací tepla, zároveň musíte doložit protokol o absolvování testu „Blower door“. Laicky řečeno jde o podporu výstavby rodinných domů v pasivním standardu.

Pasivní dům je stavba navržená (a postavená) tak, aby byla co energeticky nejúspornější. Norma definuje pasivní dům jako: „..budovu s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2.rok. Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/m2.rok.“

Chcete stavět rodinný dům na Vysočině? Obraťte se na nás, pomůžeme vám získat dotaci Zelená úsporám!